Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten - technisch beheer

Als syndicus zorgen wij voor het technisch beheer van uw gebouw.

  • Het verrichten van periodieke bezoeken aan het gebouw met het oog op het nazicht van het gebouw, de technische installaties en de goede uitvoering van de onderhoudscontracten.
  • Het laten uitvoeren van dringende en noodzakelijke herstellingen en het treffen van bewarende maatregelen.
  • Het opvragen van offertes en het laten uitvoeren van werken beslist door de Algemene Vergadering.