Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten - financieel beheer

Als syndicus zorgen wij voor het financiële beheer van uw gebouw.

  • Facturen van de VME ontvangen, verifiëren en betalen.
  • Opmaken van de jaarafrekening in overeenstemming met de basisakte.
  • Opvragen van provisies en afrekeningen.
  • De boekhouding van de VME voeren volgens het genormaliseerd rekeningstelsel.
  • De begrotingsraming voorbereiden en budgetten voorstellen.
  • Beheren van de zichtrekening (werkingsgelden) en de spaarrekening (reservefonds)

    Syndicus Beta-Immo