Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten - administratief beheer

Als syndicus zorgen wij voor het administratieve beheer van uw gebouw.

  • Bijhouden en bijwerken van basisgegevens (eigenaars, contracten, basisakte, reglement van mede-eigendom, reglement van inwendige orde, …)
  • Het organiseren en houden van algemene vergaderingen (uitnodigingen, aanwezigheidslijst en stemlijst, notuleren van de beslissingen en verslag opmaken)
  • Het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen.
  • Alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer stellen.
  • De VME zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken vertegenwoordigen.
  • Opvolgen van de schadedossiers.

Syndicus Beta-Immo