Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Disclaimer

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing (wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Uw gegevens die via deze website of via het eigenaarsnet worden verkregen zullen door Beta-Immo bv enkel gebruikt worden in het kader van zijn syndicusactiviteiten conform art. 577 – 8 § 4, 16° B.W.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

Beta-Immo bv neemt alle noodzakelijke maatregelen met het oog op de optimale bescherming van uw persoonsgegevens.

Als klant kan u steeds uw gegevens laten verbeteren of aanpassen.

U kan hiervoor een e-mail richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., t.a.v. Stephan De Baerdemaeker of via het eigenaarsnet onder de hoofding ‘Profiel’.

BIV

Controle instantie BIV (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars), Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontogische code BIV

Lidnr. 508818 Stephan De Baerdemaeker
Lidnr. 509977 Jasmin De Baerdemaeker

Unie Vlaamse Syndici.jpg

Lid van de Unie Vlaamse Syndici vzw. Vlaams kennis- en dienstenplatform voor beheer van mede-eigendom.

Wij maken deel uit van CIB vlaanderen - Confederatie van Immobiliënberoepen.

logo-BETA

Beta-Immo bv
Turnhoutseweg 59 - 2340 Beerse

T. 014/61.41.38
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBO nr. 0885.510.921

Waarborgorganisme derdengelden en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
AXA 730.390.160