Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Disclaimer

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing (wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Uw gegevens die via deze website of via het eigenaarsnet worden verkregen zullen door Beta-Immo bv enkel gebruikt worden in het kader van zijn syndicusactiviteiten conform art. 577 – 8 § 4, 16° B.W.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

Beta-Immo bv neemt alle noodzakelijke maatregelen met het oog op de optimale bescherming van uw persoonsgegevens.

Als klant kan u steeds uw gegevens laten verbeteren of aanpassen.

U kan hiervoor een e-mail richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., t.a.v. Stephan De Baerdemaeker of via het eigenaarsnet onder de hoofding ‘Profiel’.